Informacje dla czytelnikow O książce
Technologie informacyjne - TI (ang. Information Technologies - IT) - zwane także technologiami informacyjno-komunikacyjnymi - TIK (ang. Information and Communications Technologies - ICT) - są technologiami związanymi ze zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, rozdzielaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów i dźwięku). Obejmują one w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) i technologie komunikacyjne.

Celem podręcznika jest zbiorcze przedstawienie w skondensowanej formie zakresu technologii informacyjnych i ich współczesnych narzędzi oraz przede wszystkim reprezentatywnych możliwości i zastosowań.

Podręcznik zawiera opis wybranych rozwiązań firmy Sybase.

Przy opracowywaniu i redakcji poszczególnych rozdziałów szczególną uwagę zwrócono na możliwie konkretne przedstawienie i praktyczny aspekt podawanych informacji, jedynie z niezbędną podbudową teoretyczną. W podręczniku występuje 210 rysunków, 93 tablice, 221 przypisów, 208 pytań testowych oraz indeks podstawowych terminów.

Integralną częścią podręcznika jest niniejsza witryna internetowa. Składa się ona z dwóch części:
  • INFORMACJE O KSIĄŻCE - część adresowana jest do osób zainteresowanych zawartością podręcznika.
  • INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW - część przeznaczona dla posiadaczy podręcznika, dostępna jest po rejestracji z wykorzystaniem unikalnego kodu dostępu umieszczonego pod zdrapką na okładce podręcznika.
W każdej z tych części występuje kilka działów, dostępnych po wybraniu wyświetlanych zakładek.

Aktualnie wyświetlane są zakładki części pierwszej umożliwiające zapoznanie się m.in. z fragmentami podręcznika: przedmową, spisem treści i podsumowaniem.

Druga część witryny składa się z sześciu działów. Pierwsze trzy nich to dodatkowe źródła wiedzy w postaci:
  • Prezentacji multimedialnych - możliwość wysłuchania w domu czy w pracy wykładów autora podręcznika (slajdy w PowerPoint z nagranym komentarzem),
  • Forum dyskusyjnego - dwustronna wymiana informacji pomiędzy Czytelnikami i autorem,
  • Testu do sprawdzania wiedzy - elastyczne oprogramowanie umożliwiające sprawdzanie poziomu wiadomości z zakresu podręcznika w oparciu o kilkaset pytań jedno- i wielokrotnego wyboru.
Kolejne trzy działy drugiej części witryny to: Czytelnicy podręcznika, którzy wypełnią ankiety lub / oraz zgłoszą erratę będą brać udział w okresowych losowaniach drobnych upominków. Będą także informowani e-mailem o publikowanych w portalu uzupełnieniach i erratach.

W podręczniku i portalu zamieszczono także szereg aforyzmów oraz kilkanaście dowcipów i rysunków traktujących problematykę technologii informacyjnych z przymrużeniem oka.
Zapowiedzią ich są dostępne poniżej cztery obiekty:

                         

Ujęty w podręczniku materiał wraz z uzupełniającą witryną internetową stanowią spójny komplet, umożliwiający efektywne zapoznanie się z istotnym fragmentem technologii informacyjnych wykorzystywanych w coraz większym stopniu zarówno dla celów zawodowych, jak i osobistych.

Opracowana witryna powoduje, że podręcznik stanie się "żywy" i będzie "doroślał". Podręcznik wraz z internetowym uzupełnieniem stanowi połączenie książki tradycyjnej, książki elektronicznej i elementów e-learningu. Należy podkreślić, że jest to rozwiązanie rzadko spotykane przy wydawnictwach książkowych.

Jestem przekonany, że podnosi ono w istotnym stopniu walory podręcznika.

Marek Cieciura

Autor poleca cztery podręczniki: